Partnerzy SDJL

Fundacja Twój Prawnik, której fundatorem jest Radca Prawny Konrad Olczak, została powołana w 2021 roku,  w celu upowszechniania  wiedzy prawniczej wśród wszystkich podmiotów korzystających z przysługujących im praw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Główne cele statutowe fundacji to: ochrona prawa i wolności człowieka i obywatela,  poszerzanie świadomości prawnej społeczeństwa, organizacja wolontariatu, wsparcie prawne najuboższych.

Fundacja prowadzi także szkolenia i obsługę prawną podmiotów indywidualnych oraz profesjonalnych. 

Specjalizuje się w nastepujących dziedzinach:

– antywindykacja – wsparcie dłużnika w walce z nieuczciwymi windykatorami i bankami

– kredyty frankowe

– prawo spółek 

– nieruchomości, najem

– naruszenia dóbr osobistych.

Konrad Olczak – Radca Prawny z 14 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 8 lat zajmujący się obsługą Fundacji w ramach pomocy osobom poszkodowanym przestępstwami. Jedną ze specjalizacji mecenasa jest prowadzeniem spraw osób fizycznych nękanych przez firmy windykacyjne, banki i inne podmioty rynku finansowego