Cele Stowarzyszenia Didżejów Licencjonowanych

Celem jaki przyświecał członkom założycielom Stowarzyszenia Didżejów Licencjonowanych, podczas powoływania organizacji do życia, była integracja i wsparcie polskiego środowiska diżejskiego.

Według naszego przekonania, drogą do integracji i podniesienia rangi zawodu didżeja, jest stałe wzmacnianie naszych umiejętności i kompetencji zawodowych. Otoczenie opieką prawną i biznesową naszych Członków, wytyczanie  standardów zawodu, a także dostarczanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu didżeja.

Niezwykle istotnym celem, jaki Stowarzyszenie stawia przed sobą, jest reprezentacja środowiska didżejów w kontaktach z instytucjami i firmami.
W obecnych realiach didżej funkcjonuje w skomplikowanej strukturze biznesowej
i prawniczej. Zawiłe zasady związane z ochroną praw autorskich, działalnością w strukturze zatrudnienia czy brak dystrybucji nowości muzycznych, przyczyniły się do zanikania instytucji zawodowego, profesjonalnego didżeja.
Praca za konsoletą staje się trudna, więc osiągnięcie wysokiego poziomu zawodowego jest konieczne, ale wymaga dużej siły, determinacji, wiedzy i poparcia ze strony reprezentującej didżeja organizacji. Takim Stowarzyszeniem Didżejów Licencjonowanych jesteśmy.

Jako Stowarzyszenie realizujemy plan powstały w efekcie wielu rozmów i uzgodnień z kultowymi didżejami oraz takimi instytucjami jak ministerstwa, organizacje zarządzające prawami autorskimi, firmy fonograficzne czy inne organizacje społeczne, ważne dla środowiska didżejskiego.

Nadrzędnym celem jaki nam w tych działaniach przyświeca, jest ułatwienie funkcjonowania współczesnego didżeja w jego środowisku.
Efekty tych działań będzie można obserwować na tym portalu, szczególnie w zakładce Wsparcie DJ-a.
Cześć efektów naszej pracy będzie dostępna jedynie dla naszych członków.
Inne będą pożytkiem dla całego środowiska.